ရခိုင္ရုိးရာသၾကၤန္မ႑ာပ္

6 months 2 weeks ago
1 Hit

  “ဒီႏွစ္ထူးျခားတာကေတာ့ ဒီႏွစ္က ေနျပည္ေတာ္မွာ ရွိေနတဲ့ရခုိင္ အသိုင္းအ၀ိုင္းကေန ရခိုင္ရိုးရာသၾကၤန္ ဒီေနျပည္ေတာ္မွာေနျပည္ေတာ္သၾကၤန္နဲ႔အတူ ဒါေရပက္ကစားသြားမွာ”ဟု ဦးမင္းသူက ေျပာၾကားသည္။

Subscribe to ရခိုင္ရုိးရာသၾကၤန္မ႑ာပ္