ယာဥ္ေနာက္လိုက္

1 month 1 week ago
49,047 Hits

လက္ရိွတြင္ အလုပ္ရပ္စဲခံထားရသည္မွာ ၁၃ ရက္ခန္႔ ရိွၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ယာဥ္ေနာက္လိုက္တစ္ဦး ျဖစ္သည့္ ဦးရဲမင္းဟိန္းက မဇိၥ်မသို႔ ေျပာသည္။

Subscribe to ယာဥ္ေနာက္လိုက္