မႏၲေလးတိုင္းေဒသၾကီး

2 weeks 3 days ago
681 Hits

အဆိုပါ တိုက္မိမႈတြင္ ဆိုင္ကယ္ ၃ စီးမွ အခ်င္းခ်င္း ခ်ိတ္မိကာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၏ ကားဘန္ဘာႏွင့္ တိုက္မိခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

Subscribe to မႏၲေလးတိုင္းေဒသၾကီး