မြန္ျပည္နယ္

1 month 2 days ago
9,764 Hits

လက္ရိွအခ်ိန္ ဇြန္လ ၁၇ ရက္တြင္ မြန္ျပည္နယ္၌ မိုးရြာသြန္းမႈပိုကာ ေရျမွဳပ္ေရလွ်ံမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနျပီး ျမ၀တီျမိဳ႕အနီး ေသာင္ရင္းျမစ္ေရ တက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

Subscribe to မြန္ျပည္နယ္