မ်ိဳးေဇာ္ဦး(ခ)ဆီဒိုးနား

“ အခုလို တရားခံအေနနဲ႔ စစ္ေဆးတာက ခ႐ုိင္တရားသူႀကီးက ေမးခြန္းထုတ္လို႔ရတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ဥပေဒအရာရွိက ေမးလို႔မရဘူး။ အဲ့ဒါက ပိုၿပီးေတာ့ တရားခံအတြက္ ေကာင္းတယ္ဗ်။

Subscribe to မ်ိဳးေဇာ္ဦး(ခ)ဆီဒိုးနား