မံုရြာကေလးအထူးကုေဆးရံု

6 months 1 week ago
967 Hits

ေဆးရံုသည္ ကေလးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးသားဖြား၊ ကုတင္ ၂၀၀ ဆန္႔ေဆးရံုျဖစ္ျပီး အိႏိၵယႏိုင္ငံမွ လွဴဒါန္းေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂ သန္းႏွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔မွ စည္းရံုးကာ အလွဴရွင္မ်ား၏ အလွဴေငြမ်ား ျ...

Subscribe to မံုရြာကေလးအထူးကုေဆးရံု