မေကြးၿမိဳ႕

2 months 18 hours ago
1 Hit

" ညေန ၆နာရီ၁၀မိနစ္ခန္႔က အိမ္မွာရွိေသာ တီဗီြဖြင့္ထားခဲ႔ၿပီး အိမ္အျပင္ဘက္ ထြက္ထိုင္ေနစဥ္ တီဗီြမွ ဝါယာေရွာ့ျဖစ္ၿပီး မီးစတင္ေလာင္ပါတယ္

Subscribe to မေကြးၿမိဳ႕