မေကြးၿမိဳ႕

1 month 6 days ago
3,013 Hits

ၾကက္သြန္ လက္လီေစ်းကြက္ အေရာင္းသြက္ေနျပီး တရုတ္ၾကက္သြန္ထက္ ေစ်းပိုမ်ားေသာ  ျမန္မာ့မ်ဳိးရင္း ၾကက္သြန္က ပိုအ၀ယ္လိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

Subscribe to မေကြးၿမိဳ႕