မေကြးၿမိဳ႕

2 weeks 2 days ago
3,804 Hits

“သနပ္ခါးဆိုတာ ျမန္မာရဲ႕ အမွတ္တံဆိပ္၊ ျမန္မာေတြရဲ႕ ရိုးရာအစဥ္အလာဆိုတာကို ေဖာ္က်ဴးဖို႔၊ ျမန္မာလူမ်ိဳး ေတြ ကိုယ္တိုင္ကလည္း သနပ္ခါးကို ပိုၿပီးေတာ့ စိတ္ဝင္တစားနဲ႔တန္ဖုိးထားလာဖို႔ ဒီပြဲေတာ္ကို စီစဥ္ရျ...

Subscribe to မေကြးၿမိဳ႕