မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး သရက္ၿမိဳ႕

1 week 3 days ago
2,714 Hits

“အခုလုိ မိုးေလဝသအေျခအေနအရ ပဲ႔ေထာင္ေခၚ စက္တပ္ေရယာဥ္ငယ္ေတြ မထြက္ဖို႔ ပိတ္ထားတာ ေကာင္းပါတယ္၊ ခရီးသြားလာျပည္သူေတြ အႏၱာရယ္ မျဖစ္ဖို႔အတြက္ လူႀကီးေတြက ေဆာင္ရြက္တာ လုိက္နာရမွာေပါ့’’ 

Subscribe to မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး သရက္ၿမိဳ႕