မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

1 week 2 days ago
837 Hits

“မေကြးၿမိဳ႕က မဂၤလာစံျပ႐ုပ္႐ွင္႐ံုမွာ လူဦးေရ(၄၉၁)ဦး ၾကည္႔ႏိုင္ပါတယ္။ အဲဒီမွာ တစ္ေန႔(၅)ခ်ိန္ျပသြားမယ္။ ေရနံေခ်ာင္းကရတနာ႐ုပ္႐ွင္႐ံုမွာလူ(၂၀၀)ဆံ႔ၿပီးေတာ႔ တစ္ေန႔(၃)ႀကိမ္ျပမယ္။

Subscribe to မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး