မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

1 month 11 hours ago
1 Hit

“ ဒီအဖြဲ႕ကို ကၽြန္မ ဦးေဆာင္ ေဆာင္ရြက္တာေတာ့ဟုတ္ပါဘူး မေကြးျမိဳ႕မွာ ျပ္ီးခ့ဲတ့ဲလက အမ်ိဳးသမီးေတြနဲ႕ ပတ္သက္တ့ဲ ေဆြးေႏြးပြဲေလးလုပ္ပါတယ္ ။

Subscribe to မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး