မီးေလာင္မႈ

“ လက္ရွိကေတာ့ မီးေတြျပန္ဆင္ေနတယ္။ သန္႔ရွင္းေရးေတြ ျပန္လုပ္ေနတယ္။ ဒါေတြအားလံုးၿပီးရင္ေတာ့ ေနရာျပန္ခ်မယ္”ဟု ရန္ကုန္ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီးမွ (ေဆး႐ုံအုပ္) လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒါက္တာ ခင္ေမာင္ႀကီးက ေျ...

Subscribe to မီးေလာင္မႈ