မိုးေလ၀သပညာရွင္ ေဒါက္တာထြန္းလြင္

1 month 2 weeks ago
1 Hit

ဇူလိုင္လ ၁ ရက္ နံနက္(၄း၃၈)နာရီ တိုင္းတာခ်က္မ်ားအရ ဇူလိုင္လဆန္း မုန္တိုင္းမိုးရရွိႏိုင္မႈ အေျခအေန ကို ခန္႔မွန္းထားျခင္း ျဖစ္သည္။

Subscribe to မိုးေလ၀သပညာရွင္ ေဒါက္တာထြန္းလြင္