မိုးေလဝသႏွင့္ဇလေဗဒညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန

6 months 2 weeks ago
1 Hit

ယခုသင္တန္းဆင္းျပီးပါက တိုင္းနွင့္ ျပည္နယ္အသီးသီး၏ မိုးေလ၀သဆိုင္ရာ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို ပိုမိုမွန္ကန္စြာ ျဖင့္မိိုးေလ၀သန္႔ခန္႔မွန္းေရး(ဗဟုိ)သို႔   ေပးပို႔သြားႏိုင္မည္   ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

Subscribe to မိုးေလဝသႏွင့္ဇလေဗဒညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန