မိုးအဆက္မျပတ္ရြာသြန္းမႈ

2 months 3 days ago
3,328 Hits

“ ေရေမ်ာပါသြားတ့ဲ အိမ္ေထာင္စုေတြကို တစ္အိမ္ေထာင္တစ္သိန္း၊ဆန္ ၇ ရက္စာ၊ကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္း (၉)မ်ိဳး ၊ စုစုေပါင္း ၇၅ သိန္းေလးေသာင္းေက်ာ္ ေထာက္ပ့ံေပးခ့ဲပါတယ္ ။ မိုးကလည္းဆက္လက္ရြာျပီး ေရႀကီးေနတ့ဲအတြက္...

Subscribe to မိုးအဆက္မျပတ္ရြာသြန္းမႈ