မိုးညႇင္းေဒသ

10 months 2 weeks ago
16,406 Hits

ေရာင္းခ်ရာတြင္ မိုးညႇင္းမွ မႏၱေလး၊ မႏၱေလးမွ ဘန္ေကာက္သို႔ ပို႔ေဆာင္ေရာင္းခ်ျခင္း ျဖစ္ျပီး ေဒသအစံုမွ လည္း မွာယူၾကေၾကာင္း သိရသည္။

Subscribe to မိုးညႇင္းေဒသ