NEWS FLASH:  မင္းဘူးၿမိဳ႕အနီး တပ္မေတာ္တိုက္ေလယာဥ္ ပ်က္က်

YOPE ရုပ္/သံ Mizzima English

မိုးစပါးရိတ္သိမ္းမႈ

9 months 1 week ago
1 Hit

 “စပါးေတြက အခ်ိန္လြန္သြားၿပီ။ ရိတ္စက္ေတြကလည္း ခရီးမတြင္ေတာ့ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ အဲဒီေန႔ကစၿပီး လုံးဝမရိတ္ ေတာ့ဘူး။ တန္႔ပစ္လိုက္တယ္။”

Subscribe to မိုးစပါးရိတ္သိမ္းမႈ