မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္

အသက္ အသက္ ၁၆ ႏွစ္ ၃ လအရြယ္ မအိသိဂႌေက်ာ္ကိုလည္း ဇြန္လ ၈ ရက္ေန႔၊ ညေန ၅ နာရီခန္႔အခ်ိန္တြင္ လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ၎၏ ဆရာမျဖစ္သူ ေနအိမ္တြင္ ျပန္လည္ေတြ႔ရွိခဲ့သည္။

Subscribe to မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္