မယ္လိမ့္လံုစားေသာက္ဆိုင္ပိုင္ရွင္အမႈ

1 week 3 days ago
8,064 Hits

“ ကိုယ့္ဘက္မွာ ဘာမွမရွိေပမယ့္ ဥပေဒကိုပဲအားကိုးရမွာပဲ။ အမွန္တရားကိုပဲျမတ္ႏိုးတယ္ေပါ့ေနာ္။ အဲ႔ဒါေၾကာင့္ အမွန္တရားကိုပဲဆက္လုပ္မယ္။ ၿပီးေတာ့ တရားဥပေဒအတိုင္းေပါ့ေနာ္။ အမွန္တရားတစ္ခုလည္းရခ်င္တယ္။

Subscribe to မယ္လိမ့္လံုစားေသာက္ဆိုင္ပိုင္ရွင္အမႈ