NEWS FLASH:  မင္းဘူးၿမိဳ႕အနီး တပ္မေတာ္တိုက္ေလယာဥ္ ပ်က္က်

YOPE ရုပ္/သံ Mizzima English

မယဥ္မြန္

 အဆိုပါ အဖိုး၊ အဖြား ဦးေရ ၆ဝ နီးပါးအား ရန္ကုန္၊ မႏၱေလး၊ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဘိုးဘြားရိပ္သာမ်ားသို႔ ခ်ိတ္ဆက္ ပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့ၿပီး စိတ္က်န္းမာေရး မေကာင္းေသာ အဖိုး၊ အဖြားမ်ားကိုလည္း စိတ္က်န္းမာေရး ေဆး႐...

Subscribe to မယဥ္မြန္