မ.ဘ.သ ဆိုင္းဘုတ္မ်ား

10 months 2 weeks ago
27,113 Hits

လက္ရိွတြင္ မ.ဘ.သ ဆရာေတာ္တစ္ပါးျဖစ္သည့္ ဦး၀ီရသူက အဆိုပါဆိုင္းဘုတ္မ်ားကို အသက္ႏွင့္ လဲကာကြယ္သြားမည္ဟု ဇူလိုင္လ ၁၆ ရက္က လူမႈကြန္ယက္တြင္ ေျပာဆိုထားသည္။

Subscribe to မ.ဘ.သ ဆိုင္းဘုတ္မ်ား