မဇၩိမ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ဦးစုိးျမင့္

1 week 3 days ago
612 Hits

ကၽြန္ေတာ့္မွာ ရွိေနတဲ့ အေတြ႕အႀကံဳေတြက နည္းနည္းေတာ့ ကြဲျပားပါတယ္၊ ေနာက္ၿပီး ကမၻာ့ ေနရာ ေဒသတစ္ခုနဲ႔ တစ္ခုအၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကလည္း သိပ္ေတာ့ မတူၾကပါဘူး။

Subscribe to မဇၩိမ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ဦးစုိးျမင့္