မစၥတာ ဆာ့(ဂ်) ပန္

1 week 4 days ago
6,156 Hits

“MTSH ရွယ္ယာေတြကုိ မ်ားမ်ား၀ယ္ပါ၊ FMI ရွယ္ယာကို ၀ယ္တာမ၀ယ္တာက အေရးမႀကီးပါဘူး” ဟု မစၥတာ ဆာ့(ဂ်) ပန္ ေခၚ ဦးသိမ္းေ၀က ေျပာဆုိသည္။

Subscribe to မစၥတာ ဆာ့(ဂ်) ပန္