မဂၤလာရွိတဲ့အရပ္

1 year 2 months ago
1 Hit

 မဂၤလာရိွတဲ့အရပ္ ႐ုပ္သံဇာတ္လမ္းတြဲကို ရိုက္ကူးပံုေဖာ္ၿပီးပါက ၂ဝ၁၇ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ထဲတြင္ Mntv ႐ုပ္သံလိုင္း ႏွင့္ Channel 9 ႐ုပ္သံလိုင္းတို႔၌ စတင္ ျပသသြားမည္ ျဖစ္သည္။

Subscribe to မဂၤလာရွိတဲ့အရပ္