ဘံုကထိန္လား လွည့္ကင္းလား

1 week 2 days ago
21,013 Hits

ညစဥ္ညတိုင္း အင္အားသံုး လွည့္ကင္းမ်ား ျပဳလုပ္မႈေၾကာင့္ မံုရြာတကၠသိုလ္ေရွ႕၊ ကန္သာယာ၊ ကမ္းနားလမ္း မ်ားတြင္ ညအခ်ိန္ အုပ္စုဖြဲ႕ အရက္ေသာက္စားသည့္ အဖြဲ႕မ်ား ေလ်ာ့နည္းသြားၿပီး မူခင္းျဖစ္ပြားမႈမ်ား ေလ်...

Subscribe to ဘံုကထိန္လား လွည့္ကင္းလား