ဘာစီလိုနာအသင္း

ပီေကးဟာ လက္ရွိမွာအသက္ ၃၀ အရြယ္ရွိေနၿပီျဖစ္လို႔ ဘာစီလိုနာအသင္းမွာ အသက္ ၃၅ ႏွစ္အထိ ဆက္ရွိေနေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Subscribe to ဘာစီလိုနာအသင္း