ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕

1 week 5 days ago
4,270 Hits

ဒီလို ကစားတာက မိသားစုကို ဆန္႔က်င္ၿပီး လုပ္ခဲ့တာေလ။ ကၽြန္မရဲ႕ ဝါသနာေၾကာင့္ပါ။ Boxing  ကစားနည္းကုိ စၿပီး ေျခလွမ္းစခဲ့တယ္။

Subscribe to ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕