ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ

4 weeks 20 hours ago
1 Hit

"ေပးလိုက္တဲ့ စာရင္းထဲမွာပါတဲ့လူေတြကို ဒီမွာရိွေနတဲ့စာရင္းနဲ႔ တိုက္ၾကည့္ရတယ္။ စိစစ္မႈေတြ လုပ္ရတယ္။ ဒီလူေတြက ဒီမွာေနသြားတဲ့လူေတြ ျဖစ္တယ္။ အၾကမ္းဖက္မႈမွာ မပါဘူးဆိုလို႔ရိွရင္ အဲ့စာရင္းကို ဟုိဘက္ ျ...

Subscribe to ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ