ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ

1 month 1 week ago
2,994 Hits

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ ခံုတုိင္(ၿမိဳ)ရြာသစ္ ေျမကြက္ ေနရာခ်ထားမႈ၊ ေဆးေပးခန္း၊ လမ္း၊ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၊ စာသင္ေက်ာင္း၊ ေရတြင္း တည္ေဆာက္သြားမည့္ အစီအစဥ္မ်ားအားလည္းသြားေရာက္ၾကည့္ရႈခဲ႔သည္။

Subscribe to ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ