ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ

1 month 3 weeks ago
2,115 Hits

၁၉၉၃ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ကုလသမဂၢဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ မဟာမင္းၾကီးရံုး၏ ေတာင္းဆိုမႈအရ ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ အၾကား သေဘာတူစာခ်ဳပ္တစ္ခုကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ျပီး ယင္းစာခ်ဳပ္အရ ခန္႔မွန္းေျခ ဒုကၡသည္ ၅...

Subscribe to ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ