ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတံတား

1 year 3 weeks ago
18,218 Hits

"ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ပုဂၢိဳလ္လို႔ပဲ ကြၽန္ေတာ္ ေျပာထားေသးတယ္၊ ထင္တာကေတာ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ တက္လိမ့္မယ္ ထင္တယ္" ဟု ေဒါက္တာေအးဇံကဆိုသည္။

Subscribe to ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတံတား