ဖီးလ္ဂ်ံဳးစ္

6 months 4 days ago
2,280 Hits

အဂၤလန္ေနာက္တန္းအတြဲျဖစ္သည့္ စေမာလင္းႏွင့္ ဖီးလ္ဂ်ံဳးစ္တို႔၏ေျခစြမ္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးေဝဖန္မႈမ်ားထြက္ေပၚေနခ်ိန္တြင္ ေမာ္ရင္ဟိုကလည္း ဗဟိုခံစစ္အတြဲသစ္ကိုရွာေဖြလိုေနျခင္းျဖစ္သည္။

Subscribe to ဖီးလ္ဂ်ံဳးစ္