ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္. ကုမၸဏီ၏ ၀န္ထမ္း ၁၀၀၀

4 months 1 week ago
19,045 Hits

ေမလ ၁၅ ရက္ေန႔ မြန္းလြဲ ၂ နာရီမွ ၃ နာရီ ၄၀ ခန္႔ အခ်ိန္ထိ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ႐ုံး၌ "ရတနာေ႐ႊအိတ္" ကုမၸဏီမွ အလုပ္သမား ကိုယ္စားလွယ္ ေက်ာ္ျမင့္စိုးပါ ၃၃ ဦးသည္ အလုပ္သမားမ်ား...

Subscribe to ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္. ကုမၸဏီ၏ ၀န္ထမ္း ၁၀၀၀