ဖန္​တီးရာ

5 months 1 week ago
1 Hit

ဖန္​တီးရာ၊ MIDO ၊ Burma Monitor ၊ Equality Myanmar စသည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သတ္၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဖန္တီးရာ ႐ုံးခန္းတြင္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ခဲ႔သည္။

Subscribe to ဖန္​တီးရာ