ပုသိမ္ၿမိဳ႕

5 hours 5 min ago
2,444 Hits

အကဲျဖတ္တြင္း ေ႐ႊရည္ထြန္း-၂ကို လုပ္ကြက္ A-6 ၏ ပၪၥမေျမာက္တြင္းအျဖစ္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕၏ အေနာက္ေျမာက္ဘက္ ကီလိုမီတာ (၁၀၀) ခန႔္အကြာ ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္တြင္ ေရအနက္ (၂၃၂၅) မီတာေနရာ၌ ဇူလိုင္လ...

Subscribe to ပုသိမ္ၿမိဳ႕