ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္

1 month 2 weeks ago
21,574 Hits

ရခုိင္ျပည္နယ္ကေန ဒုကၡသည္ေတြ အလုံးအရင္းနဲ႔ စုၿပဳံ၀င္လာခ်ိန္မွာ လူသားခ်င္းစာနာမႈအကူအညီေတြ ေပးခဲ့တဲ့ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္လူ႔အသုိင္းအ၀ိုင္းရဲ႕ ေစတနာေကာင္းမြန္မႈ၊ စုစည္းညီညြတ္မႈ တို႔ကို ထင္ထင္ရွားရွား ျမင္ေတြ႕...

Subscribe to ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္