ပီအက္စ္ဂ်ီအသင္း

2 months 6 days ago
1 Hit

အာစင္ဝင္းဂါးကို တ႐ုတ္ကလပ္မ်ားကလည္း စိတ္ဝင္စားေနၾကသည္။ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ နာဂိုယာ ဂရမ္းပက္စ္ အိတ္ အသင္းကိုကိုင္တြယ္ၿပီး ေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္ ဝင္းဂါးကို ယခုအခါ ဂ်ပန္ကလည္း ၎တို႔၏ႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ေခၚ...

Subscribe to ပီအက္စ္ဂ်ီအသင္း