ပိေတာက္သစ္

အဆိုပါ ၂၂ ဘီးယာဥ္ ၃ စီးေပၚမွ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေသာ ပိေတာက္သစ္ တန္ ၅ဝ ေက်ာ္ကို ဆက္စပ္တရား ခံ ၃ ဦးႏွင့္အတူ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Subscribe to ပိေတာက္သစ္