ပရီးမီးယားလိဂ္

“ဘီဆစ္တပ္စ္အသင္းက သူ႕ကိုစိတ္၀င္စားေနတယ္ဆိုေတာ့ အိုေဇးလ္က ၀မ္းသာပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လက္ခံစဥ္းစား ႏိုင္ေလာက္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြ မရရွိခဲ့ပါဘူး။

Subscribe to ပရီးမီးယားလိဂ္