နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္

5 months 1 week ago
5,988 Hits

၎လုပ္ေသနတ္မ်ားျပဳလုပ္ေရာင္းခ်သူအား တရားဥပေဒအရ အမႈဖြင့္အေရးယူေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕မရဲစခန္းသို႔ စနစ္တက်လႊဲေျပာင္းအပ္ႏွံထားေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

Subscribe to နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္