နကၡတ္ေဗဒပညာရွင္ ဦးေဇယ်ာကို

8 months 4 days ago
1 Hit

 

ေမး။  ဒီလို ေဗဒင္ကို အယံုမ်ားတဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံလို ေနရာမ်ိဳးမွာ ဆရာက ဘာလို႔ နကၡတ္ေဗဒပညာရပ္ကို ေရြးခ်ယ္ခဲ႔တာလဲ။နကၡတ္ေဗဒပညာရပ္ကို ေရြးခ်ယ္ဖို႔ ဘယ္လို အရာေတြက ဆရာ့ကို တြန္းအားေပးခဲ႔...

Subscribe to နကၡတ္ေဗဒပညာရွင္ ဦးေဇယ်ာကို