နကၡတ္ေဗဒပညာရွင္ ဦးေဇယ်ာကို

5 days 14 hours ago
19,168 Hits

ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဒီ မဇၥ်ိမသတင္းဌာနနဲ႔ ၿပီးခဲ႔တဲ႔ ၂၀၁၆ ဒီဇင္ဘာထဲမွာ ၂၀၁၇ ထဲမွာျဖစ္မယ့္ တိုင္းျပည္ရဲ႕ ကံၾကမၼာကို ဒီလိုပဲ အင္တာဗ်ဴးရိုက္ၿပီးေတာ့ ထုတ္လႊင့္ခဲ႔တယ္။

Subscribe to နကၡတ္ေဗဒပညာရွင္ ဦးေဇယ်ာကို