ဒုတိယ၀န္ၾကီး ဦးေက်ာ္လင္း

1 month 2 days ago
12,142 Hits

“အေရးႀကီးတဲ့ ၁၀ စင္းကို အခုေတာ့ ေလာေလာဆယ္မွာ အားလုံး စစ္ေဆးၿပီးပါၿပီ။  အဲဒါေၾကာင့္မုိ႔လို႔ ခုနကလို ျပန္လည္တည္ေဆာက္ဖို႔ လိုအပ္ေနတဲ့တံတားေတြအားလုံးကိုလည္း အခုဟာ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ဖို႔ လုပ္ေနပါၿပီ ”

Subscribe to ဒုတိယ၀န္ၾကီး ဦးေက်ာ္လင္း