ဒုတိယသမၼတဦးျမင့္ေဆြ

3 weeks 2 hours ago
2,396 Hits

ဒုတိယသမၼတဦးျမင့္ေဆြက မၾကာေသးမီက အတည္ျပဳခဲ့သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံကုမၸဏီမ်ားဥပေဒတြင္ ႏုိင္ငံျခား ရွယ္ယာ ၃၅ ရာခုိင္ႏႈန္းပါ၀င္ခြင့္ျပဳထားသည့္အေပၚ ထိထိေရာက္ေရာက္အသုံးျပဳႏုိင္ရန္ ဒီဇင္ဘာ ၃၀ ရက္က...

Subscribe to ဒုတိယသမၼတဦးျမင့္ေဆြ