ဒုတိယဘ႑ာႏွစ္

7 months 2 weeks ago
2,225 Hits

 “အမွန္ဝင္တဲ့ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈက ခြင့္ျပဳပမာဏရဲ႕ ၆၆% ခန္႔ျဖစ္ပါတယ္” ဟု  MIC ၏ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးက မဇၥ်ိမသို႕ ေျပာၾကားသည္။

Subscribe to ဒုတိယဘ႑ာႏွစ္