ဒီမိုကေရစီ

3 months 1 week ago
8,265 Hits

ႏိုဝင္ဘာ ၁၄ ရက္ အေစာပိုင္းတြင္ ဖိလစ္ပို္င္ႏိုင္ငံ မနီလာၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ အေရွ႕အာရွထိပ္သီးညီလာခံျပင္ပန္းမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ရက္ဇ္ေတလာဆန္တို႔ ေတြ႔ဆုံခဲ့သည္။

Subscribe to ဒီမိုကေရစီ