ထြန္းႏိုင္

“ဒီအမႈက တျခားအမႈေတြနဲ႔ မတူဘူး။ သာမာန္အမႈလည္းမဟုတ္ေတာ့ တရားသူႀကီးက အမႈအသြားအလာေတြ၊ သက္ေသအေထာက္အထားေတြကို ေသခ်ာစိစစ္ၿပီးမွ အမိန္႔ခ်လိုက္တာပါ။

Subscribe to ထြန္းႏိုင္