ထိုင္းႏိုင္ငံ

18 hours 39 min ago
6,861 Hits

“ သူေဌးကုုိယ္တိုုင္ CI စာအုုပ္ လိုုက္လုုပ္ေပးတဲ့အတြက္ အခက္အခဲမရွိပါဘူး”ဟုု ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္ အလုပ္ လုပ္ကိုင္ေသာ မေကသီထြန္းက ေျပာသည္။

Subscribe to ထိုင္းႏိုင္ငံ