တြံေတးၿမိဳ႕နယ္

5 months 3 weeks ago
10,123 Hits

“ကၽြန္ေတာ္သိတာေတာ႔ သူတို႔တိုက္ခန္းေတြေဆာက္ၿပီးေတာ႔ပဲ ဘယ္လုိေပးမလဲကေတာ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုလည္းလာမရွင္းျပေသးဘူးဗ် ။ အစိုးရအဖြဲ႕ကလ်ာထားတာပဲရွိတယ္ေလ”

Subscribe to တြံေတးၿမိဳ႕နယ္