တိုင္ရီစက္႐ံု

2 years 1 week ago
1 Hit

တိုင္ရီစက္ရံုအလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမား ၊ဝန္ႀကီးဌာနတို႔ ဒုတိယအႀကိမ္အျဖစ္ သံုးပြင့္ဆိုင္္ေဆြးေႏြးအၿပီး............

Subscribe to တိုင္ရီစက္႐ံု