တာဂ်ဳတ္ဂ်ား

10 months 1 week ago
8,888 Hits

အစည္းအေ၀းက ေခၚမယ္လို႔ေတာ့ ေျပာတယ္။ အခုထက္ထိေတာ့ ရက္အတိအက် သတ္မွတ္တဲ့ေန႔ကို မရေသးဘူး။

Subscribe to တာဂ်ဳတ္ဂ်ား