တာဂ်ဳတ္ဂ်ား

7 months 1 week ago
8,651 Hits

အစည္းအေ၀းက ေခၚမယ္လို႔ေတာ့ ေျပာတယ္။ အခုထက္ထိေတာ့ ရက္အတိအက် သတ္မွတ္တဲ့ေန႔ကို မရေသးဘူး။

Subscribe to တာဂ်ဳတ္ဂ်ား