တရားမ၀င္ငါးကန္မ်ား

6 months 2 weeks ago
3,122 Hits

" ရန္ကုန္မွာ ငါးကန္ေပါင္း ဧက ၈ ေသာင္းေလာက္ရွိပါတယ္၊ တရားဝင္ျဖစ္ေနတာက ၄ေသာင္းေလာက္ပဲရွိ တယ္။ က်န္တဲ့ ၄ ေသာင္းေလာက္က တရားဝင္ ငါးကန္အျဖစ္နဲ႔ ျဖစ္ဖို႔အတြက္ စိစစ္ေနပါတယ္။

Subscribe to တရားမ၀င္ငါးကန္မ်ား