တရားမ၀င္ကုန္သြယ္မႈမ်ား

1 week 2 days ago
2,363 Hits

 "SME ေတြအေနနဲ႔ ျပည္ပကတရားမ၀င္ခိုးသြင္းေနတဲ့ ကုန္ပစၥည္းေတြကိုဘယ္လိုမွ မယွဥ္ႏိုင္ဘူး။ ဒါေတြဟာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တားဆီးႏွိမ္နင္းေပးဖို႔လိုတယ္။ ဒါေတြကို ခ်က္ခ်င္းလုပ္ေပးႏိုင္မယ့္ မရမ္းေခ်ာင္တို႔ ေရပူတို...

Subscribe to တရားမ၀င္ကုန္သြယ္မႈမ်ား