တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရံုး

1 week 3 days ago
28,494 Hits

 “ မရွိပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အဲ႔လိုလုပ္တာ။ SSPP နဲ႕ ကၽြန္ေတာ္တို႔ပူးေပါင္းတပ္ေတြက ကိုယ့္ရိကၡာကိုယ္ ကိုယ့္ဟာကိုရွင္းတယ္။၀ယ္ရမယ့္ဟာဆိုလည္း လူထုကို ထိုက္သင့္တဲ႔ေစ်းႏူန္းနဲ႕ေပးေခ်ၿပီးမွပဲ ေဆာင္ရြက္တာ ျ...

Subscribe to တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရံုး