တန္ဖိုးသင့္အိမ္ရာ

3 weeks 4 days ago
2,667 Hits

"အစီအစဥ္က ေလွ်ာက္ထားတဲ့သူ ၆၀၀၀ ေက်ာ္စာရင္းကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီမွာ Fix လုပ္ၿပီးသားပါ။ ဒါေတြက ေစာင့္ဆိုင္းစာရင္းေတြေပါ့။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေနာက္ထပ္ အိမ္ရာေတြ ထုတ္လုပ္ၿပီး ေရာင္းခ်တဲ႔အခ်ိန္က်ရင္လည္း...

Subscribe to တန္ဖိုးသင့္အိမ္ရာ